Sorg er kærlighedens pris. Hvad enten du står lige midt i sorgens katastrofe eller har fået den en smule på afstand, er du hjertelig velkommen hos mig.

Hvad er sorg?

Sorg kommer vi alle i kontakt med på et tidspunkt i vores liv, for vi vil alle opleve, at en elsket person dør fra os. Det er én af livets barske realiteter. Følelsen af tab, og medfølgende sorgreaktioner, kan også opstå, hvis du bliver skilt, mister arbejdet, oplever ufrivillig barnløshed, bliver syg, eller når dine børn flytter hjemmefra. Med andre ord: store overgange og forandringer i livet, eller bristede drømme, kan alle føles som store tab, der medfører en sorg.

Sorgens fem faser

 1. Benægtelse. Den første reaktion er benægtelse. I denne fase mener den pårørende eller døende , at diagnosen eller beskeden er forkert, og klamrer sig til en falsk, foretrukket virkelighed.
 2. Vrede. Når personen erkender, at benægtelsen ikke kan fortsætte, kommer vreden. ”Hvorfor mig?” ”Hvis skyld er det?”
 3. Forhandling. I dette stadie vil den sørgende forsøge at ”forhandle” med sig selv, med den de har mistet eller med Gud. ”Jeg vil give alt, for at få ham tilbage igen.” ”Jeg lover aldrig at skælde ud på hende igen.”
 4. I dette stadie kan man blive tavs, indelukket, isolere sig og være overvældet af tristhed og håbløshed.
 5. Accept og ny-orientering. I løbet af det sidste stadie begynder de fleste at acceptere deres tab og orientere sig på ny i livet, som det ser ud nu.

Kilde: psykiater Elisabeth Kübler-Ross.

Hvad er sorgfaser?

Jeg har selv mistet, og ved, at man aldrig bliver den samme som før. Sorgen forandrer dig og udvikler dig. Du skal ikke forsøge at blive den gamle version af dig selv, for du er en anden nu. Og det kan være svært for både dig selv og din omgangskreds at forstå og acceptere.

Tidligere talte man om sorgens fem faser, som også blev brugt til at beskrive reaktionen hos mennesker, der havde fået at vide, at de skulle dø af en sygdom:

Måske genkender du dig selv i nogle af disse faser? Måske ikke. For vi sørger ikke ens. De seneste års forskning viser da også, at vi mennesker ikke sørger kronologisk gennem disse (eller andre) faser, at sorg ikke er en lineær, fremadskridende proces. Den er mere tre skridt frem og to tilbage. Pludselig kan vi blive ramt af overvældende sorg lang tid efter, at vores kære er død, midt i madlavningen på en almindelig hverdag, eller ved mærkedage, hvor han mangler. Med andre ord, bærer vi sorgen i os hele livet.

De fleste føler dog, at det er værst i starten, og at sorgen aftager i styrke over år. Eller måske hænger det sådan sammen, at er sorgen lige slem, men at vi vokser som personer med opgaven, og derfor nemmere kan bære den?

Læs her, mine råd til, hvordan vi giver og modtager trøst.

 

Hvordan kommer jeg videre efter et tab?

Det kan føles godt at se på billeder eller film af din kære, høre ”jeres” musik eller besøge gravstedet. Det er naturligt på den måde at ønske atbevare båndet til den afdøde og have ham eller hende med dig indeni. Ritualer og minder  – og den afdødes værdier ”Hvad ville Morten gøre nu?” – er med til at trøste og mærke hans nærvær i dit liv.

Samtidig er det vigtigt, at du også laver aktiviteter, der afleder dig fra sorgen og engagerer dig i livet her og nu: at dyrke sport, gå i biografen, mødes med andre mennesker, planlægge ferie, tage til fest, prøve noget nyt. Søg efter en balance i de to typer aktiviteter: sorg-aktiviteter og omsorg for dig selv. Med tiden bør omsorgen for dig selv og dit nye liv fylde mere og mere.

Hjælp til din sorg

Når du deler sorgen med andre, bliver den en smule lettere at bære. Det er grundstenen i mit arbejde med sorgramte.  I alle mine former for hjælp til dig, der er i sorg, kommer vi ind på:

 • Hvem, hvordan og hvornår du har mistet
 • Dine følelser og reaktioner
 • Dit liv her og nu: udfordringer og ressourcer

Jeg tilbyder tre former for hjælp til dig, der er i sorg

1. Sorgterapi:

Personlig hjælp igennem samtaleterapi, hvor vi arbejder med din sorg. Du fortæller om din kære, om dødsfaldet, om tiden efter. Vi taler om dine reaktioner, omverdenens reaktioner, din balance mellem sorgen og omsorgen for dig selv. Sessionerne kan hjælpe dig med frit at lette dit hjerte og at finde vej i din nye tilværelse. De fleste kommer i sorgterapi i fem-seks sessioner. Book tid her.

Kontakt mig

2. Sorggruppe: 

Sorg er helt personlig og aldrig den samme som andres. Men fællesskabet med andre, der har mistet, kan hjælpe med at bære sorgen og den forandrede hverdag. Jeg ved, hvor meget det kan støtte, styrke og lindre at tale med og lytte til andre, der også har mistet.

En forudsætning for at deltage i en sorggruppe er derfor, at du er parat til at kunne rumme andres historier Til gengæld kan de andres historier give dig et nyt perspektiv på sorg og tab – og et trygt fællesskab, hvor man kan tale om de svære følelser og spejle sig i andres historier og måde at gribe sorgen an på.

Hvor og hvornår?

Sorggruppen mødes seks gange hver eller hver anden uge. Jeg opretter cirka fire sorggrupper om året, dels i København og dels i Store Magleby på Amager i samarbejde med sognepræst Andreas Wille. Kontakt mig for at høre om de næste datoer.

Kontakt Mig

3. GRATIS online-forløb: Skriv mindet i live

Online skriveforløb er en måde, at mindes din kære på.

Hvad får du?

 • Du får skrevet liv i minderne.
 • Et trygt og kærligt sted, hvor der er plads til fortællingerne, vi bærer på
 • Du kommer til at huske andet end den sidste tid, som måske var præget af sygdom, alderdom eller et chok over at miste uventet
 • Du får mulighed for at sætte ord på din kærlighed og sorg

Forløbet består af fire moduler, og du modtager et modul i din mailboks om ugen.

 • Modul 1: Pust liv i mindet – skriv
 • Modul 2: Historiefortælling og fokus
 • Modul 3: Gør brug af ritualer
 • Modul 4: Tag kærligheden med dig videre

Hver modul indeholder lydfiler eller video, skriveøvelser, en hverdags-udfordring og meditationer. Skrivementor Charlotte Heje Haase og jeg guider dig igennem forløbet, og du behøver ingen forudsætninger for at være med.

Tilmeld dig her

Tre gode bøger om sorg:

”Kort og godt om sorg” af Mai-Britt Guldin.

En nyttig lille håndbog til dig, som sørger. Med viden og undersøgelser om sorgreaktioner, sorgens forløb og dens påvirkning af kroppen. Og et rigtigt godt kapitel om at leve med sorg.

Du kan købe bogen “Kort & Godt om sorg” her! 

 

”Sig farvel. Hvad præster ved om sorg” af Julia Lahme.

Med udgangspunkt i tabet af sin mor, taler forfatteren med seks præster om døden, sorgen og livet efter døden. ”Hvordan kommer man igennem sorgen over at miste?,” spørger hun. Kan varmt anbefales til dig, der står midt i sorgens kaos.

Du kan købe bogen “Sig farvel. Hvad præster ved om sorg” her!

 

”På en måde skal vi dø” af Lotte Blicher Mørk.

I sit arbejde som hospitalspræst møder forfatteren mennesker, der skal dø og deres pårørende. Hun skriver om mødet med livets paradoksale vilkår, om at møde magtesløsheden. Om hvordan ritualer samler os og manifesterer et fællesskab og en trøst midt i sorgen. En eftertænksom og tankevækkende bog.

Du kan købe bogen “På en måde skal vi dø” her!

 

Hvad koster terapi?

60 minutters terapi koster 800 kr.
90 minutter koster 1.200 kr. 

For studerende og arbejdsløse

60 minutters terapi koster 600 kr.
90 minutter koster 900 kr.

Bestil tid

Har du andre spørgsmål, så kontakt mig, eller bestil din næste tid.

Kontakt Margrethe Bestil tid